Alman ve Avrupa Malzeme Numaralandırma Sistemi
EN 1027-2 'ye göre Malzeme Numaralandırılmasında Malzeme Grup Numaraları
Malzeme Numara Aralığı Demirdışı Alaşım Grubu
2.0000 - 2.1799 Bakır
2.1800 - 2.1999 Reserve
2.2000 - 2.2499 Çinko, Kadmiyum
2.2500 - 2.2999 Reserve
2.3000 - 2.3499 Kurşun
2.3500 - 2.3999 Kalay
2.4000 - 2.4999 Nikel, Kobalt
2.5000 - 2.5999 Asal Metaller
2.6000 - 2.6999 Yüksek Ergime Sıcaklığına Sahip Metalleri
2.7000 - 2.9999 Reserve
3.0000 - 3.4999 Alüminyum
3.5000 - 3.5999 Magnezyum
3.6000 - 3.6999 Reserve
3.7000 - 3.7999 Titanyum
3.8000 - 3.9999 Reserve
İlave Numaralandırılma
0 ısıl işlem ugulanmamış veya herhangi bir ısıl işlem şartı için
1 normalize edilmiş
2 tavlanmış
3 daha iyi işlenebilirlik veya küreselleştirme için ısıl işlem uygulanmış
4 düşük mukavemet değerleri için sertleştirilmiş ve temperlenmiş veya yaşlandırılmış
5 sertleştirilmiş ve temperlenmiş veya yaşlandırılmış
6 yüksek çekme mukavemeti için sertleştirilmiş ve temperlenmiş veya yaşlandırılmış
7 soğuk işlenmiş
8 yay temperine soğuk işlenmiş
9 özel talimatlar için (çözeltiye alınmış ve su verilmiş) ısıl işlem görmüş
Amerikan Standartlarına Göre Kodlamalar
UNS SAE Çelik Tipi
KARBON ÇELİKLERİ
G10XX0 10XX Alaşımsız çelikler (Mn. 1.0% max.)
G11XX0 11XX Otomat çelikleri (S-ilaveli)
G12XX0 12XX Otomat çelikleri (S- and P-ilaveli)
G15XX0 15XX Alaşımsız çelikler (Mn 1.0 - 1.65%)
ALAŞIMLI ÇELİKLER
G13XX0 13XX Manganlı çelikler
G23XX0 23XX Nikelli çelikler
G25XX0 25XX Nikelli çelikler
G31XX0 31XX Nikel krom çelikleri
G32XX0 32XX Nikel krom çelikleri
G33XX0 33XX Nikel krom çelikleri
G34XX0 34XX Nikel krom çelikleri
G40XX0 40XX Molibdenli çelikler
G41XX0 41XX Krom molibdenli çelikleri
G43XX0 43XX Nikel krom molibdenli çelikler
G44XX0 44XX Molibdenli çelikler
G46XX0 46XX Nikel molibdenli çelikler
G47XX0 47XX Nikel krom molibdenli çelikler
G48XX0 48XX Nikel molibdenli çelikler
G50XX0 50XX Kromlu çelikler
G51XX0 51XX Kromlu çelikler
G50XX6 50XXX Kromlu çelikler
G51XX6 51XXX Kromlu çelikler
G52XX6 52XXX Kromlu çelikler
G61XX0 61XX Krom vanadyumlu çelikler
G71XX0 71XXX Tungsten kromlu çelikler
G72XX0 72XX Tungsten kromlu çelikler
G81XX0 81XX Nikel krom molibdenli çelikler
G86XX0 86XX Nikel krom molibdenli çelikler
G87XX0 87XX Nikel krom molibdenli çelikler
G88XX0 88XX Nikel krom molibdenli çelikler
G92XX0 92XX Silisyum manganlı çelikler
G93XX0 93XX Nikel krom molibdenli çelikler
G94XX0 94XX Nikel krom molibdenli çelikler
G97XX0 97XX Nikel krom molibdenli çelikler
G98XX0 98XX Nikel krom molibdenli çelikler
KARBON VE ALAŞIMLI ÇELİKLER
GXXXX1 XXBXX
GXXXX4 XXLXX
PASLANMAZ ÇELİKLER
S2XXXX 302XX (AISI2XX) Krom mangan nikelli çelikler
S3XXXX 303XX (AISI3XX) Krom nikel çelikleri
S4XXXX 514XX (AISI4XX) Kromlu çelikler
S5XXXX 515XX (AISI5XX) Kromlu çelikler