Mekanik Test Standartları (ASTM)

E 855-90 (1995) Yay uygulamaları için düz metalik malzemeleri eğme testi
E 190-92 (1997) Kaynakların sünekliğini belirlemek için eğme testi
E 290-97a Metalik malzemelerin sünekliğini belirlemek için eğme testi
E 9-89a (1995) Metallik malzemeleri oda sıcaklığında basma testi
E 209-65 (1993) Metalik malzemelerin yüksek sıcaklıklarda konvansiyonel veya hızlı ısıtma hızlarında ve deformasyon hızlarında basma testleri
E 855-90 Yay uygulamaları için düz metalik malzemeleri eğme testi
E 796-94 Metalik folyonun süneklik testi
E 643-87 (1995) Erichsen testi
E 646-93 Metalik sac malzemelerin çekmedeki deformasyon sertleşmesi üstünün belirlenme testi
E 6-98 Mekanik test metodları
E 448-82 (1997) Metalik malzemelerin sklereskop testi
E 10-96 Metalik malzemelerin brinell testi
E 140-97 Metaller için sertlik dönüşüm tabloları (Brinell sertliği, Vickers sertliği, Rockwell sertliği, Rockwell yüzey sertliği, Knoop sertliği ve Skreleskop sertliği arasındaki ilişki)
E 110-82 (1997) Taşınabilir sertlik cihazı ile metalik malzemelerin indentasyon sertlik testi
E 384-89 (1997) Malzemelerin mikro sertlik testi
E 103-84 (1996) Metalik malzemelerin hızlı indentasyon sertlik testi
E 18-97a Metalik malzemelerin Rockwell ve Rockwell yüzey sertlik testi
E 92-82 (1997) Metalik malzemelerin Vickers sertlik testi
E 23-96 Metalik malzemelerin çentikli çubuk darbe testi
E 1842-96 Metalik malzemelerin Makro, Rockwell sertlik testi
E 517-96a Sac metali için plastik deformasyon oranı R testi
E 345-93 Metalik folyonun çekme testi
E 8-98 Metalik malzemeleri çekme testi
E 8M-98 Metalik malzemeri çekme testi (metrik)
E 466-96 Metalik malzemeler için yük kontrollü sabit genlikli eksenel yorulma testi
E 606-92 Sabit genlikli az çevrimli yorulma testi
E 468-90 Metalik malzemeler için sabit genlikli yorulma test sonuçlarının prezentasyonu

Türk Standartları

T.S. 138 Metalik malzemelerin çekme muayenesi
T.S. 139 Metalik malzemelerin Brinell sertlik muayenesi
T.S. 140 Metalik malzemelerin Rockwell sertlik muayenesi
T.S. 205 Metalik malzemeleri eğme ve katlama muayenesi
T.S. 207 Metalik malzemelerin Vicker sertlik deneyi
T.S. 269 Metalik malzemelerin vurma (darba) muayeneleri
T.S. 271 Metalik sac ve bantlarıın çökertme muayenesi (Erichsen muayenesi)
T.S. 279 Metalik malzemelerin sürekli uzama ve kopma süresinin tayini deneyi
T.S. 287 Çeliklerde eritme kaynak metado ile yapılan alın birleştirme kaynaklarının çekme muayenesi

Metalografi Standartları (ASTM Standartları)

E 1077-91 (1997) Çelik numunelerde dekarbrizasyon derinliğinin belirlenmesi
E 112-96 Ortalama tane boyutunun belirlenmesi
E 1382-97 Yarı otomatik ve otomatik görüntü analiz cihazı kullanarak ortalama tane boyutunun belirlenmesi
E 340-98 Metal ve alaşımlarının makro dağlanması
E 381-94 Çelik çubuk, bilet, blum ve dövme ürünlerinin makro dağlama testi
E 384-89 (1997) Malzemelerin mikro sertliği
E 45-97 Çelik inklüzyon içeriğinin belirlenmesi
E 1245-95 Çelik ve diğer metallerin inklüzyon içeriğinin otomatik görüntü analiz cihazı ile belirlenmesi
E 407-93 Metallerin ve alaşımlarının mikro dağlanması
E 1268-94 Mikroyapıda bantlaşma ve yönlenme derecesinin belirlenmesi
E 1122-96 Otomatik görüntü analiz cihazı kullanarak JR inklüzyonlarının belirlenmesi
E 768-80 (1993) Çeliklerde otomatik inklüzyon belirlenmesi için numune hazırlanması
E 1180-94 Mikroyapısal inceleme için kükürt baskısının hazırlanması

02

Teknik Bilgiler