Sistemler

01

Sistemler

Sistem

Plazma Sprey

Plazma Püskürtme İşleminde, tipik olarak toz, bazen sıvı, süspansiyon veya tel gibi uygulanacak malzeme bir plazma alevi oluşturan plazma jetinin merkezine bırakılır. Sıcaklık 10.000 K düzeyindedir, malzeme eritilir ve kaplamanın uygulanacağı tabakaya doğru itilir. Orada erimiş damlacıklar düzleşir, hızla katılaşır ve bir tabaka oluştururlar.
Sistem Detayları

Sistem

HVOF

Gaz karışımı ya da sıvı yakıt ile oksijen karışımı yanma odasına beslenir ve burada ateşleme ile yanma elde edilir. 1 MPa'ya yakın bir basınçta oluşan sıcak gaz, yanma odasından daha düşük çaptaki nozuldan yüksek basınç ve hız ile dışarı atılır.
Sistem Detayları

Sistem

Flame Sprey

Flame Spray genellikle işlenebilir kaplama uygulamalarında ya da nikel/krom self-flux alaşımların ana malzemeye metalurjik olarak yapışma mukavemetinin yüksek olduğu uygulamalarda kullanılır.
Sistem Detayları

Sistem

Ark Sprey

Ark sprey kaplama yöntemi, iki iletken telin ark oluşturma esnasında eritilip püskürtüldüğü bir termal sprey prosesidir. Ark oluşturduğu yüksek sıcaklık ile telleri erimiş bir hale getirir.
Sistem Detayları
Sert Yüzey Kaplama Sistemleri
Plazma Sistemleri (Plazma Arkı İle Püskürtme)
- Atmosferik Plazma
-Vakum Plazma
Hvof (High Velocity Oxyfuel) Sistemi
Elektrik Ark Sprey
Alevle Tel Püskürtme
Alevle Toz Püskürtme Sistemleri
- Self Fluxing İçin
- Self Fusing İçin
Pta Sistemi (Plazma Transferred Arc)